Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 [จบ]

เนื้อเรื่องย่อ

ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของ อิโต้ จุนจิ ในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยอง เป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆ ที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้
ดูออนไลน์
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 1
ยอดเข้าดู : 411 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 2
ยอดเข้าดู : 216 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 3
ยอดเข้าดู : 161 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 4
ยอดเข้าดู : 182 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 5
ยอดเข้าดู : 172 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 6
ยอดเข้าดู : 151 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 7
ยอดเข้าดู : 200 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 8
ยอดเข้าดู : 152 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 9
ยอดเข้าดู : 159 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 10
ยอดเข้าดู : 165 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 11
ยอดเข้าดู : 156 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 12
ยอดเข้าดู : 186 ครั้ง | แฟนซับ :
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook