Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 [จบ]

เนื้อเรื่องย่อ

ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของ อิโต้ จุนจิ ในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยอง เป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆ ที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้
ดูออนไลน์
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 1
ยอดเข้าดู : 2361 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 2
ยอดเข้าดู : 695 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 3
ยอดเข้าดู : 448 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 4
ยอดเข้าดู : 447 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 5
ยอดเข้าดู : 449 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 6
ยอดเข้าดู : 391 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 7
ยอดเข้าดู : 477 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 8
ยอดเข้าดู : 372 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 9
ยอดเข้าดู : 391 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 10
ยอดเข้าดู : 461 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 11
ยอดเข้าดู : 414 ครั้ง | แฟนซับ :
Ito Junji : Collection คลังสยอง ตอนที่ 12
ยอดเข้าดู : 488 ครั้ง | แฟนซับ :
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook