M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) ตอนที่ 1-24 [ซับไทย] [จบ]

เนื้อเรื่องย่อ

ณ ดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดกลายเป็นดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง โชคชะตากรรมได้นำพาให้หนุ่มสาวทั้ง 8 คนต้องมาหาความหวังในดินแดนแห่งนี้
ดูออนไลน์
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 1
ยอดเข้าดู : 2007 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 2
ยอดเข้าดู : 792 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 3
ยอดเข้าดู : 812 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 4
ยอดเข้าดู : 715 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 5
ยอดเข้าดู : 697 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 6
ยอดเข้าดู : 573 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 7
ยอดเข้าดู : 589 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 8
ยอดเข้าดู : 590 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 9
ยอดเข้าดู : 496 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 10
ยอดเข้าดู : 491 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 11
ยอดเข้าดู : 498 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 12
ยอดเข้าดู : 547 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 13
ยอดเข้าดู : 519 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 14
ยอดเข้าดู : 487 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 15
ยอดเข้าดู : 471 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 16
ยอดเข้าดู : 469 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 17
ยอดเข้าดู : 444 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 18
ยอดเข้าดู : 516 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 19
ยอดเข้าดู : 487 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 20
ยอดเข้าดู : 482 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 21
ยอดเข้าดู : 438 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 22
ยอดเข้าดู : 489 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 23
ยอดเข้าดู : 541 ครั้ง | แฟนซับ :
M3: Sono Kuroki Hagane (The Dark Metal) [ซับไทย] ตอนที่ 24
ยอดเข้าดู : 770 ครั้ง | แฟนซับ :
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook